“Plaga” ulicy Rakowieckiej

Wyposażanie SGGW po II wojnie światowej

Problematyczny kożuch