Film dot. obsługi składów chronologicznych (rejestracja)

Film dot. nadawania numeru RPW

Film dot. ustawiania terminu i przypomnień

Film dot. przekazywania koszulki/sprawy w systemie EZD

Film dot. udostępniania koszulki/sprawy w systemie EZD

Obowiązek przekazywania dokumentacji do archiwum

Film dot. powiadomień w systemie EZD